Hukuki Makaleler

Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi Yoluyla Takip

Kiralanan bir taşınmazın tahliyesi, hem kiralayan hem de kiracı için bazen karmaşık ve stresli bir süreç olabilir. Kiralanan taşınmazın tahliyesi ihtiyacını belirli durumlarda, kiracının kira bedelini ödememesi, kira süresinin dolması ya da kiralayanın hapis hakkı gibi nedenler oluşturabilmektedir. Bu durumda, kiracının anlaşmayı ihlal etmesi nedeniyle ilamsız tahliye davası açma hakkı doğar. Bu blog yazısında, kira bedelinin ödenmemesi, kira süresinin dolması ve kiralayanın hapis hakkı gibi farklı durumlar altında ilamsız tahliye sürecinin nasıl gerçekleştiğini ve kiracının bu durumda nasıl bir yol izlemesi gerektiğini ele alacağız. Tahliye süreciyle ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen okuyucular için bu blog yazısı kapsamlı bir rehber olacaktır. Bu yazıda, kiralanan taşınmazların tahliyesiyle ilgili hukuki süreçleri anlatacağız ve konuyla ilgili merak edilenleri açıklığa kavuşturacağız. Kiralanan taşınmazların tahliyesi konusundaki yasal süreçleri anlamak, gelecekte olası sorunların önüne geçmek adına oldukça önemlidir. Bu yazı ile okuyucularımızın bilinçlenmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.Kiralama yasaları ve tahliye süreçleri hakkında bilgi alın. Kira bedeli, süre dolması ve kiralayanın hapis hakkı konularında detaylı açıklamalar.

Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle İlamsız Tahliye

Kira bedelinin ödenmemesi durumunda kiralanan gayrimenkulün ilamsız tahliye yoluyla boşaltılması mümkün olabilmektedir.

Bu durumda kiracının düzenli olarak kira ödemesini yapmaması, kanuni süre içerisinde gecikmiş kira borcunu ödememesi gerekmektedir. Kiracı bir ay süre ile sürekli veya bir aylık kira bedelini ödemediği takdirde kiralayanın ilamsız tahliye için dava açma hakkı bulunmaktadır.

Kira Bedelinin Ödenmemesi Durumunda Yapılacaklar
Kiracıya ihtarname gönderilmelidir.
Kira bedeli ödenmezse dava açılmalıdır.

Ödemelerini düzenli bir şekilde yapan kiracılar, bu durumdan etkilenmeyecektir. Ancak kira bedelini aksatan kiracılar, ilamsız tahliye ile karşı karşıya kalabilir.

Kira Süresinin Dolması Nedeniyle İlamsız Tahliye

Kira süresinin dolması durumunda ilamsız tahliye uygulaması, kiralayanın haklarını korumak adına önemli bir adımdır. Kira süresi dolan kiracı, bu sürenin bitiminde taşınmazı derhal boşaltmak zorundadır. Ancak bazı durumlarda kiracı bu yükümlülüğü yerine getirmemekte ve taşınmazı boşaltmamaktadır. Bu durumda kiralayan, kira sözleşmesinin sona erdiğini ispatlamak kaydıyla ilamsız tahliye davası açabilir.

Kira süresinin dolması nedeniyle ilamsız tahliye talebinde bulunmak için kiralayanın, kira süresinin sona erdiğini kanıtlaması gerekmektedir. Bu kanıtlar arasında kira sözleşmesi, kira bedelinin ödenmediğine dair belgeler, ihtarname, tanık beyanları ve benzeri deliller yer almaktadır. Bu belgelerle birlikte ilamsız tahliye davası açılarak kiracının derhal taşınmazı boşaltması talep edilmektedir.

Kira süresinin dolduğunu kanıtlamak için deliller:
Kira sözleşmesi
Kira bedelinin ödenmediğine dair belgeler
Ihtarname
Tanık beyanları

İlamsız tahliye davası sonucunda kiracının taşınmazı derhal boşaltması talep edilebildiği gibi, kiracının kira bedelini ödemesi halinde yeniden taşınmaza girişine izin verilmesi de talep edilebilir. Ancak bu durumda kiralayanın talebi üzerine taşınmazı boşaltmayan kiracının ilamsız tahliyee zorlanması gerekmektedir.

Kira süresinin dolması nedeniyle ilamsız tahliye davası açmak için kiralayanın, hukuki süreci doğru bir şekilde yürütebilmesi ve haklı taleplerini mahkemede kanıtlayabilmesi gerekmektedir. Bu nedenle alanında uzman bir avukattan destek almak ve doğru deliller ile dava sürecini yürütmek oldukça önemlidir.

Kiralayanın Hapis Hakkı

Kiralananın kira borcunu ödememesi durumunda kiralayanın başvurabileceği yollardan biri de kiralayanın hapis hakkıdır. Türk Borçlar Kanunu’na göre, kira sözleşmesine dayalı alacakların zamanında ödenmemesi halinde, kiralayanın, kiralananı boşaltmak için icra yoluyla başvuruda bulunması mümkündür.

Bu durumda, kira borcunun ödenmemesi nedeniyle, kiralayana ihtarname çekmesine ve ardından icra müdürlüğüne başvurmasına gerek yoktur. Kiralayan, ilamsız bir şekilde tahliye kararı alabilir ve bu karar uyarınca kiralananın boşaltılmasını sağlayabilir.

Kira Sözleşmesinden Doğan Alacak Türleri
1. Kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle ilamsız tahliye
2. Kira süresinin dolması nedeniyle ilamsız tahliye
3. Kiralayanın hapis hakkı

Bununla birlikte, kiralayanın hapis hakkını kullanabilmesi için kiralananın taşınmaz olması ve kiracının sürekli veya geçici olarak kiralananı oturması şarttır. Kiralananın birden fazla kiracı veya alt kiracı tarafından oturan olması durumunda, hapis hakkı kullanılamaz.

Kiralayan, kiralananın taşınmaz olması durumunda, kiracının borcunu ödememesi halinde, icra mahkemesine başvurarak kiralananın boşaltılmasını talep edebilir. Mahkemece kiralayana hapis kararı verilmesi durumunda, kiralananın bir taşınmaz olması nedeniyle kiracının kira borcunu ödememesi halinde kiracıya hapis cezası verilebilir.

Yazar Hakkında

Mahir Şengöl

Mahir Şengöl, geniş bir hukuki bilgiye sahip olan deneyimli bir avukattır. Hukukun çeşitli alanlarına hakimiyeti, müvekkillerine etkili ve çözüm odaklı hukuki destek sağlama konusundaki yetkinliğini vurgular. Profesyonel yaklaşımı ve çözüm odaklı tutumu, Mahir Şengöl'ü güvenilir bir hukuk danışmanı olarak ön plana çıkarır.

Yorum Yap