Hukuki Makaleler

Kiralanan Taşınmazların İcra Yoluyla Tahliyesi

Kiralanan bir taşınmazın icra yoluyla tahliyesi, kiracı ve kiraya veren arasındaki ilişkinin çeşitli sebeplerle bozulduğu durumlarda gündeme gelebilir. Bu durumda, kiraya verenin kira bedelini alamaması ya da kira süresinin dolması gibi durumlarda icra yoluyla tahliye talebinde bulunabilir. Ayrıca, kiraya verenin hapis hakkı ve kaçırılan eşyayı takip hakkı gibi konular da kiracı ve kiraya veren arasında çıkabilecek anlaşmazlıklarda önem arz eder. Bu yazıda, kiralanan taşınmazların icra yoluyla tahliyesi sürecinde karşılaşılabilecek durumları ve bu durumlarla ilgili madde 271’in hükümlerini detaylı bir şekilde ele alacağız. Kiralanan taşınmazların icra yoluyla tahliyesi, her iki tarafın da haklarını koruyarak adil bir çözüm bulmak adına önemli bir konudur. Bu yazıda bu konuya dair detaylı bilgilere yer vereceğiz.Kiracının ödeme yapmaması veya kira süresinin dolması gibi durumlarda kiralanan taşınmazların icra yoluyla tahliyesi hakkında bilgi alın.

Kiralanan Taşınmazların İcra Yoluyla Tahliyesi (İlamsız)

Kiralanan taşınmazların icra yoluyla tahliyesi, kiracının kira borcunu ödememesi veya kira süresinin dolması gibi durumlarda başvurulan bir yoldur. İlamsız tahliye, mahkeme kararı olmadan da icra yoluyla kiracının taşınmazdan çıkarılmasını sağlar. Türk Borçlar Kanunu’na göre, kiracının kira borcunu ödememesi halinde kiralayan, kiraya verilen taşınmazın boşaltılması için icra yoluyla başvuruda bulunabilir.

İlamsız tahliye işlemleri için kiralayanın öncelikle kiracının kira borcunu belgelemesi gerekmektedir. Kira borcunun belgelenmesinin ardından icra merciine başvurularak ilamsız tahliye talebinde bulunulabilir. İcra takibi sonucunda icra dairesi tarafından taşınmazın boşaltılması için kiracıya bir süre tanınır ve bu süre içerisinde kiracının taşınmazı boşaltmaması halinde zorla tahliye işlemi gerçekleştirilir.

Kiralanan Taşınmazların İcra Yoluyla Tahliyesi (İlamsız)
Kira bedelinin ödenmemesi durumunda kiralayanın icra yoluyla tahliye talebinde bulunabileceği, kiracının kira süresinin dolması durumunda da aynı şekilde ilamsız tahliye yoluna başvurabileceği hükmedilmiştir. İlamsız tahliye işlemlerinde kiralayanın haklı nedeni mevcut olmalı ve kira borcunun belgelenmesi gerekmektedir.

İlamsız tahliye işlemleri, kiralanan taşınmazın hukuksal süreçlerle ve yasal prosedürlerle kiracının elinden alınması anlamına gelir. Kiralayanın haklı nedeni olduğu durumlarda icra yoluyla tahliye talebinde bulunmak, kira hukukunu korumak adına önemli bir adımdır. Ancak kiracının da hukuki hakları bulunmaktadır ve ilamsız tahliye işlemlerinde dikkatli bir şekilde yasal süreçler takip edilmelidir.

1. Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle İlamsız Tahliye

Kira bedelinin ödenmemesi durumunda ilamsız tahliye, ev sahibinin başvurabileceği bir yoldur. Kiracının kira bedelini ödememesi halinde, ev sahibi dava açmadan

bu yolla kiracıyı tahliye edebilir. Kiracının geç ödeme yapması veya hiç yapmaması durumunda, ev sahibi ilamsız tahliye işlemini başlatabilir.

Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle İlamsız Tahliye
Kira bedelinin ödenmemesi durumunda ev sahibinin nasıl bir yol izleyebileceğini anlatan Kira Yasası’nın ilgili maddesine göre, ev sahibi taraflar arasında yazılı bir anlaşma yapılmış ise kiracıya 30 gün süre tanımalıdır.

Bu süre zarfında kiracı kira borcunu ödemezse, ev sahibi dava açmadan ilamsız tahliye için başvuruda bulunabilir. Kira bedeli ödenmeden tahliye işlemi gerçekleşirse, kiracıya çok kısa bir süre içerisinde taşınmasına izin verilmektedir. Kira Kanunu’na göre konut kira bedelinin ödenmemesi halinde ev sahibinin bu yolu izlemesi mümkündür ve kiracıya hakları bildirilerek taşınma süresi tanınır.

2. Kira Süresinin Dolması Nedeniyle İlamsız Tahliye

2. Kira Süresinin Dolması Nedeniyle İlamsız Tahliye

Kiralanan taşınmazın kira süresinin dolması durumunda ilamsız tahliye mümkündür. Kira süresinin dolması durumunda kiracı, taşınmazı derhal boşaltıp, kiralayana teslim etmekle yükümlüdür. Bu durumda kiralayan, ilamsız tahliye davası açarak, mahkemeden kiracıyı taşınmazı boşaltmaya zorlama hakkına sahiptir.

İlamsız tahliye durumunda, kiralayan, mahkemeden kira sözleşmesinin dolacağını ve kiracının taşınmazı boşaltması gerektiğini ispatlamak zorundadır. Eğer kiralayanın lehine bir hüküm verilirse, taşınmazı boşaltmamakta direnen kiracı hakkında zorla boşaltma kararı çıkarılabilir.

2. Kira Süresinin Dolması Nedeniyle İlamsız Tahliye İçin Gerekli Belgeler

Gerekli Belgeler Açıklama
Kira Sözleşmesi Kira süresinin dolduğunu gösteren belge
Noter Tasdikli İhtarname Kiracıya kira süresinin dolduğunu bildiren resmi ihtarname
Mahkeme Kararı Kiracının taşınmazı boşaltması için alınmış zorla boşaltma kararı

İlamsız tahliye davası, kiralanan taşınmazın kira sözleşmesi süresinin dolmasından itibaren en geç 1 yıl içinde açılmalıdır. Aksi takdirde kiralayan, kira sözleşmesinin uzadığını kabul etmiş sayılır.

2. Kira süresinin dolması nedeniyle ilamsız tahliye durumunda, kiralayanın yasal hakları ve prosedürleri dikkate alınmalı, gerekli belgeler temin edilmeli ve mahkemede doğru bir şekilde savunma yapılmalıdır.

Kiralayanın Hapis Hakkı

Kiralayanın hapis hakkı, kiracının kira ödememesi durumunda yasal olarak uygulayabileceği bir yöntemdir. Kiralanan bir taşınmazın kiracısı, kira ödememesi durumunda mahkeme kararı ile hapis cezasına çarptırılabilir. Bu durumda kiralayan, icra müdürlüğü aracılığıyla kiracının mal varlığına el koyabilir.

Bu durum, kira sözleşmesinde yer alan hükümlere ve kanunda belirtilen şartlara uygun olmalıdır. Kiracının ağır kusuru nedeniyle kira borcunu ödememesi durumunda, kiralayanın hapis hakkını kullanması mümkündür. Ancak bu süreçte kiralayanın da belirli yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir.

Kiralayanın Hapis Hakkı Kullanabilmesi İçin Gereken Şartlar:
 • Kira sözleşmesinde hapis hakkının belirtilmiş olması
 • Kiracının ağır kusuru nedeniyle kira borcunu ödememesi
 • Haklı bir sebep gösterilmesi
 • Mahkeme kararının alınması
 • Kiralayanın hapis hakkını kullanabilmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerektiği gibi, kiracının da haklarının korunmasını sağlayan yasal düzenlemelere dikkat etmek ve hukuki süreçlerde doğru adımlar atmak önemlidir. Kiralayanın hapis hakkını kullanmadan önce profesyonel hukuki destek alması, taraflar arasında doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde yardımcı olabilir.

  Kaçırılan Eşyayı Takip Hakkı: Madde 271

  Kaçırılan eşyayı takip hakkı, Türk Borçlar Kanunu’nun 271. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, kiracı, kiralanan eşyayı geri vermese bile, eşyanın bulunduğu yerin ibrazı talebiyle icra mahkemesine başvurarak eşyanın çıkartılmasını isteyebilir.

  Eşyanın çıkartılmasını istemek amacıyla, icra mahkemesine dilekçeyle başvurulur ve eşyanın bulunduğu yerin ibrazı talebiyle icra dosyası düzenlenir. Bu dosya üzerine icra dairesi, eşyanın çıkartılması yolunda kolluk kuvvetlerine yazı yazarak harekete geçer. Eşyanın ibraz edilmesi durumunda, eşya kiracıya teslim edilir. Teslim edilmezse, icra kanununa göre tasfiye edilir ve elde edilen parayla kiralanan eşyanın bedeli tahsil edilir.

  Kaçırılan Eşyayı Takip Hakkı: Madde 271
  Türk Borçlar Kanunu’nun 271. maddesine göre, kiracı, kiralanan eşyayı geri vermese bile, eşyanın bulunduğu yerin ibrazı talebiyle icra mahkemesine başvurarak eşyanın çıkartılmasını isteyebilir.

  Koşullar ne olursa olsun, kiracının mevcut olan eşyasını alması suç değildir ve bu durum kiralayan için herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğurmaz. Eğer kiralananın çıkarılmasını talep eden kişi iyi niyetli değilse veya usulsüz talepte bulunmuşsa, eşyanın korunması için önlem alınabilir.

  Bu durumda, kiracının ve kiracının yanında maceraperest kişilerin kiralanan eşyayı almasına, korumasına ve çıkarmasına engel olunabilir. Bu düzenlemeyle, kiracının eşyalarını korumak ve güvence altına almak amaçlanmıştır.

  Yazar Hakkında

  Mahir Şengöl

  Mahir Şengöl, geniş bir hukuki bilgiye sahip olan deneyimli bir avukattır. Hukukun çeşitli alanlarına hakimiyeti, müvekkillerine etkili ve çözüm odaklı hukuki destek sağlama konusundaki yetkinliğini vurgular. Profesyonel yaklaşımı ve çözüm odaklı tutumu, Mahir Şengöl'ü güvenilir bir hukuk danışmanı olarak ön plana çıkarır.

  Yorum Yap